Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 18.listopadu 2019 do 1.prosince 2019
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Pondělí 18.listopaduDomov důchodců Kociánka09:30za † Marii Floriánovou
Památka
Posvěcení římských bazilik
sv. Petra a Pavla
18:00za † P. Jiřího Kocmana a za smír rodin Kotíkovy a Novákovy
Úterý 19.listopaduMše svatá není sloužena!
Středa 20.listopadu18:00za † Františka Špačka a rodiče a dobré vztahy v rodině
Čtvrtek 21.listopaduPamátka
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:00za † Jaromíra Dojivu
Pátek 22.listopaduPamátka
sv. Cecílie, panny a mučednice
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za † rodiče Bartoňovy, † bratry a celou žijící a † rodinu
Sobota 23.listopaduPamátka
sv. Klementa I,. papeže a mučedníka
07:30za farníky
08:30CELODENNÍ ADORACE ZA NEMOCNÉ
Neděle 24.listopaduSLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:30za † Bronislava Chroboka a manželku
09:30za členy našeho chrámového sboru a orchestru
18:30za rodinu Adámkovu a Svobodovu
Pondělí 25.listopaduDomov důchodců Kociánka09:30za † Marii Floriánovou
Památka
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
18:00za † Štěpána Noskaie
Úterý 26.listopaduMše svatá není sloužena!
Středa 27.listopadu18:00za † rodiče Františku a Viléma Žákovy
Čtvrtek 28.listopadu18:00za uzdravení rodových kořenů Ondřeje Ježka, za Jaroslava Ježka, za uzdravení vztahu mezi nimi a za všechny zemřelé a nenarozené děti v těchto rodech
Pátek 29.listopadu17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30na poděkování za 75 let života
Sobota 30.listopaduSvátek
sv. Ondřeje, apoštola
07:30
Neděle 1.prosince1. NEDĚLE ADVENTNÍ07:30za † Marii Kreslíkovou
09:30za farníky
18:30za † Zdeňku Vondrovicovou
19:30biblická hodina

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.