Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Farnost Brno - Královo pole

Duchovní správa:

P. Josef Jahoda (farář)
P. Jiří Landa (pomocný kněz)
Pavel Souček (stálý jáhen)
Petr Hráček (stálý jáhen)

Adresa fary:

Metodějova 13/2a, Brno - Královo Pole, 612 00 (naproti kostelu přes ulici)
Telefon: 733 741 202
e-mail: cella.trinitatis@gmail.com
č.ú. 178331229/0300
QR: QR Kontakt

Mše svaté:

Aktuální pořad bohoslužeb je zde.

Každou neděli při mši svaté v 9.30 je po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.

Přijmout svátost smíření je možné vždy 45 minut před začátkem mše svaté. Zpovídání končí 15 minut přede mší svatou.

Úřední hodiny farního úřadu:

Ve středu 20. 11. NEJSOU úřední hodiny.

Po telefonické domluvě je možné přijít na faru i v jiný čas nebo den.

Svatby je nutno domlouvat 6 měsíců předem.
Křty je nutno domlouvat 1 měsíc předem.