Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Vítejte

Doporučené aplikace pro Vaše mobilní zařízení:
Kancionál, Breviář, Růženec a Katechismus.
Přečtěte si svědectví naší farnice o křesťanské rodině z Iráku, která byla ubytována v Brně.

Dnes je 18. 11. 2019

Občanský kalendář: Romana
Církevní kalendář: Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
1. čtení: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 18,35-43
 
 
Slavené bohoslužby:HodinaÚmysl
09:30za † Marii Floriánovou (tato bohoslužba je sloužena v domově důchodců na Kociánce)
18:00za † P. Jiřího Kocmana a za smír rodin Kotíkovy a Novákovy

Modlitební úmysl rodinných setkání v tomto měsíci:

11/2019Prosba o modlitbu za uzdravení, sílu a trpělivost pro rodinu Jouklovu.

Liturgie

01/01/2019Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).

Farnost

14/11/2019Pořad bohoslužeb v období od 14. listopadu 2018 do 24. listopadu 2019

Sluníčko

01/09/2019Sluníčko - náboženství pro předškolní děti je nově sloučeno s nedělními katechezemi, které ve školním roce probíhají vždy během kázání při mši svaté v 9:30.