Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Mládež

Jsme otevřené společenství studentů a mládeže, které se schází každých čtrnáct dní v pátek po večerní mši svaté ve Zpěvárně vedle kostela. Náplní našich setkání je společná modlitba v různých formách, vzájemná podpora, příprava různých akcí ve farnosti, hry a zábava a mnoho dalšího ;)

Společný duchovní život ale neomezujeme pouze na společná setkání. Každý pátek se ve zpěvárně schází schola mladých a snažíme se také zapojit do akcí pořádaných VKH.

PV květnu se sejdeme vždy v neděli při Májových pobožnostech, které začínají v 17.50 hodin v kostele.

Pozvánky a další informace jsou dostupné i ve skupině mladých na Facebooku.

Kde je zpěvárna?

Mládež z farnosti Brno - Královo Pole