Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Informace o webu

Doporučené nastavení pro prohlížení

Všechny části webu jsou optimalizovány pro rozlišení 1280 × 768 pixelů při 24bitové barevné hloubce (True-Color).

Internetové prohlížeče

Stránky jsou napsány tak, aby splňovaly standard W3C XHTML 1.1. Pro prohlížení doporučujeme použít prohlížeč Mozilla Firefox nebo Opera.

Správci webu: Josef Řídký, Vojtěch Řehák, Pavel Souček.