Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Bohuslava
Církevní kalendář: sv. Wilibald
1. čtení: Oz 8,4-7.11-13
Žalm: Zl 115
Evangelium: Mt 9,32-38
HodinaÚmysl
Dnes není sloužena mše svatá.
Aktuálně z farnosti
Pořad bohoslužeb v období od 4. července 2020 do 19. července 2020
Program farních poutí pro rok 2020.
Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).