Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Jakub
Církevní kalendář: svátek sv. Jakuba apoštola
1. čtení: 2Kral 4,42-44
Žalm: Zl 145(144)
2. čtení: Ef 4,1-6
Evangelium: Jan 6,1-15
HodinaÚmysl
07:30 za † Jana Šalanského
09:30 za farníky
18:30 za rodinu Nešporovu
Prosba o modlitbu za uzdravení Marie Kubáčkové z těžkého průběhu boreliózy na přímluvu ct. Martina Středy.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 13. července 2021 do 1. srpna 2021.

Farní oznámení pro 16. neděli v mezidobí

Aktuální pouť. Cena 450 Kč, přihlásit se můžete v sakristii.

Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na pomoc lidem zasažených přírodními katastrofami na Hodonínsku a Břeclavsku. Číslo účtu 4211325188/6800 variabilní symbol 2002. Přispět je také možné zasláním DMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 na číslo 87 777.

Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.