Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Vítejte

Dnes si připomínáme 2. výročí svěcení našeho jáhna Petra Hráčka. (Vysvěcen v roce 2017)Doporučené aplikace pro Vaše mobilní zařízení:
Kancionál, Breviář, Růženec a Katechismus.
Přečtěte si svědectví naší farnice o křesťanské rodině z Iráku, která byla ubytována v Brně.

Dnes je 24. 06. 2019

Občanský kalendář: Jan
Církevní kalendář: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
1. čtení: Iz 49,1-6
Žalm: Zl 139
2. čtení: Sk 13,22-26
Evangelium: Lk 1,57-66.80
 
 
Slavené bohoslužby:HodinaÚmysl
07:30
09:30 (tato bohoslužba je sloužena v domově důchodců na Kociánce)

Modlitební úmysl rodinných setkání v tomto měsíci:

6/2019Prosíme za nová kněžská a řeholní povolání.

Liturgie

01/01/2019Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).

Farnost

05/10/2018Příprava ke svátosti biřmování bude probíhat každý pátek (mimo prázdnin) od 19:15 v učebně v kostele.
20/06/2019Pořad bohoslužeb v období od 20. června 2018 do 30. června 2019

Poutě

02/04/2019Program farních poutí pro rok 2019.
02/04/2019Aktuální pouť.