Modlitby matek

Každý čtvrtek po mši svaté (19:15) se schází ve zpěvní síni skupina matek.
Modlíme se za rodiny a za jiné potřeby podle předem daného schématu, které je společné pro modlitby matek po celém světě.
Chcete-li se připojit, jste vítány.

Kontakt je:

Marie Benýšková
604 116 905


Matky s malými dětmi se setkávají v pátek od 16:30 ve Zpěvárně, nebo on-line.
Chcete-li se přidat, kontakt je:

Tereza Večeřová
732 936 120