Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 18. dubna 2024 do 28. dubna 2024
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
18. dubna
ČTVRTEK
07:00
19. dubna
PÁTEK
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za † strýce Josefa Zicha
20. dubna
SOBOTA
07:30na poděkování za 22 let manželství Evy a Marka a za jejich děti
21. dubna
NEDĚLE
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ07:30za živou a † rodinu Špatkovu a Císařovu a za oběti Titaniku
09:30za nová kněžská povolání
18:30za farníky
22. dubna
PONDĚLÍ
07:00
09:30 (mše je slavena v domově seniorů na Kociánce)
23. dubna
ÚTERÝ
Mše svatá není slavena!
24. dubna
STŘEDA
Památka
sv. Jiří
mučedníka
18:00za † Jaroslava Auera
25. dubna
ČTVRTEK
Svátek
sv. Marka
evangelisty
07:00
26. dubna
PÁTEK
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30
27. dubna
SOBOTA
07:30Rq za Alenu Požárkovou
28. dubna
NEDĚLE
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ07:30za † manžela a † dceru
09:30za farníky
18:30za † rodiče Liškovy a žijící rodinu

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.