Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 16. září 2021 do 26. září 2021
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Čtvrtek 16. záříPamátka
sv. Ludmily, mučednice
07:00
Pátek 17. záříPamátka
sv. Kornélia, papeže a sv. Cypriána, biskupa mučedníků
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství
18:30za † Antonii Nedvědovou a † rodinu Hnátkovu
Sobota 18. září07:30 za farníky
14:00za novomanžele Jiřího a Zuzanu Čermákovy
Neděle 19. září25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30 za † Jana Šalanského
09:30za maminku Alžbětu a duše v očistci
18:30na poděkování za 55 let života s prosbou o Boží ochranu a pomoc
Pondělí 20. záříPamátka
sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna a druhů, mučedníků
07:00 za obrácení nepřátel, propuštění utiskovaných a za zabránění zlu
09:30 (mše je slavena v domově seniorů na Kociánce)
Úterý 21. záříMše svatá není slavena!
Středa 22. září18:00za † Františka Veselku, † Jaroslava Kryšku a † Josefa Sykáčka
Čtvrtek 23. záříPamátka
sv. Pia z Pietrelciny, kněze
07:00
Pátek 24. září17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství
18:30za † Ludmilu Šmardovou a † Boženu Dvořáčkovou
Sobota 25. září07:30 za † tatínka
08:30adorace za nemocné - do 18.30
14:00zpověď prvokomunikantů
Neděle 26. září26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za farníky
09:30 za Jana a Marii Sigmundovy a Renatu Šáškovou
první svaté přijímání
18:30za † Antonína Brázdu a žijící rodinu

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.