Liturgické čtení na tento týden
Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.
Pondělí 4.12.2023
1. čtení: Iz 2,1-5
Žalm: Zl 122
Evangelium: Mt 8,5-11
Úterý 5.12.2023
1. čtení: Iz 11,1-10
Žalm: Zl 72
Evangelium: Lk 10,21-24
Středa 6.12.2023
1. čtení: Iz 25,6-10a
Žalm: Zl 23
Evangelium: Mt 15,29-37
Čtvrtek 7.12.2023
1. čtení: Iz 26,1-6
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mt 7,21.24-27
Pátek 8.12.2023
1. čtení: Gn 3,9-15.20
Žalm: Zl 98(97)
2. čtení: Ef 1,3-6.11-12
Evangelium: Lk 1,26-38
Sobota 9.12.2023
1. čtení: Iz 30,19-21.23-26
Žalm: Zl 147
Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8
Neděle 10.12.2023
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11
Žalm: Zl 85(84)
2. čtení: 2Petr 3,8-14
Evangelium: Mk 1,1-8