Farní oznámení
 • V neděli je 3. NEDĚLE POSTNÍ
 • Mše svaté budou v týdnu slaveny dle aktuálního rozpisu. Rozpis pravidelných i jednorázových událostí ve farnosti naleznete ve farním kalendáři.

 • Dnešní sbírka je na Haléř sv. Petra.
 • Dnes povedou křížovou cestu ženy, v pátek ministranti a příští neděli rodiny. Začátek je vždy v 17.40. Prosíme farníky, kteří jsou ochotni se v neděli aktivně účastnit křížové cesty, aby ji přišli v dostatečném předstihu připravit do sakristie.
 • V pátek po mši svaté je biblická hodina.
 • Ministrantská schůzka bude v sobotu 2. března.
 • Zveme rodiče, kmotry, prarodiče a všechny, které zajímá téma předávání víry v rodině na ukázkovou lekci práce s materiálem "Kryštofova biblická krabička". Ukázková lekce proběhne v neděli 3.3. po dopolední mší svaté v učebně. Bližší informace jsou na plakátku u bočního vchodu a na webu farnosti. (příloha - pdf, 1.2 MB)
 • Zveme všechny na dobročinný výměnný bazárek s dětským oblečením a sportovními potřebami pro sezonu jaro-léto, který se bude konat v naší farnosti v sobotu 9. března. Na této oblíbené tradiční akci můžete výhodně obměnit věci pro děti jakéhokoliv věku. Všechny věci jsou nabízeny zdarma. Zájemci budou navíc moci finančně přispět na dětský hospic Dům pro Julii, který se staví na nedaleké Kociánce. Další informace o bazárku si můžete přečíst na plakátu na boční nástěnce.
 • Milí přátelé, synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla.   Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna.  

  Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému.   Váš biskup Pavel