Oltářní obraz

Akademická malířka a restaurátorka paní Renata Bartoňová se rozhodla namalovat pro náš farní kostel nový oltářní obraz, Nejsvětější Trojici podle Sternova originálu (jedná se o olej velikosti 82,7 × 43,3 cm, který Stern namaloval kolem roku 1757 jako návrh hlavního oltářního obrazu pro farní kostel Nejsvětější Trojice v Drnholci v okrese Břeclav, obraz zapůjčila Moravská galerie). V těchto dnech byla již malba obrazu dokončena, po částečném zaschnutí byla nanesena lazura, která zjemnila barevný tón a dala obrazu příjemnou patinu. Olejová malba teď musí mít čas pořádně několik měsíců vyschnout. Teprve potom se provede závěrečná úprava – lakování, které malbu barevně osvěží, ale hlavně vytvoří ochrannou vrstvu. Po nanesení a zaschnutí laku bude již během dalších několika týdnů možná instalace obrazu. Naše obrazová reportáž je z doby, kdy obraz vznikal za tropických veder letošního léta v brněnském ateliéru a práce na malbě znamenala vedle uměleckého také značný fyzický výkon.

Zdeněk Winkler, foto Josef Daněk