Aktuální pouť

83. farní pouť Chrudim, Kočí 4. září 2021Chrudim
Bývalé věnné město českých královen Chrudim bylo založeno kolem roku 1260 na místě staršího přemyslovského hradiště. Záhy se stalo významným střediskem východních Čech a jako takové utrpělo za husitství a třicetileté války výrazné škody. Příčinou byla kopie milostného obrazu Nejsvětějšího Spasitele darovaná chrudimskému kostelu.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém je obraz umístěn, tvoří dominantu města. V památkové zóně můžeme obdivovat spoustu pamětihodností, včetně několika kostelů. Na hlavním náměstí stojí již více než čtvrt tisíciletí význačné sochařské dílo města Chrudimi, morový sloup Proměnění Krista. Jeho postavení souvisí se salvátorským kultem a slavnými poutěmi. Od velkého moru v roce 1680 putovaly k zázračnému obrazu do Chrudimi davy poutníků.
 
Kočí
Dominantou obce Kočí, jejíž vznik je datován na rok 1263 za vlády Přemysla Otakara II., je bezesporu kostel sv. Bartoloměje. Byl založen zakládací listinou královny Žofie, druhé manželky Václava IV., v roce 1397. Stavba samotná upoutá již na první pohled. Zcela nezvyklý vstup je tvořen dřevěným barokním mostem se zachovanou dubovou konstrukcí. Na most navazuje dřevěná zvonice s rozšířenou, pětiboce ukončenou dolní částí, horní část je uzavřena štíhlým osmibokým jehlancem. Celkově dosahuje výšky 29 metrů a je až k zemi kryta šindelem. Na jednom z trámů nalezneme datování rokem 1666. Tato stavba byla vybudována na místě původní gotické zvonice, ze které zůstaly zachovány dva zvony – Bartoloměj nese datum 1496 a Vavřinec je z r. 1562.
V jednolodním kamenném kostele překvapí návštěvníky plochý dřevěný strop ze začátku 16. století. Uprostřed je zdoben pásem 13 - ti starozákonních proroků a různými ornamenty s ostrými černými konturami. Na stěnách jsou odkryty fresky převážně z období renesance.

Program poutě

Odjezd z Brna7,30 hod.
mše svatá Chrudim10,30 hod.
komentovaná prohlídka kostela11,15 hod.
prohlídka pamětihodností města11,45 hod.
odjezd do obce Kočí13,45 hod.
odjezd do Brna15,30 hod.

Přihlášky v sakristii, cena 450.- Kč včetně komentovaných prohlídek.

Kontakt:

tel. 549 250 818, 607 955 388

Božena a Stanislav Synkovi