Svátost smíření

Ke svátosti smíření je možno přistoupit v našem kostele před každou mší svatou. Kněz odchází ze zpovědnice 15 minut před začátkem mše. Během bohoslužeb se již nezpovídá.

V průběhu Svatého týdne se nezpovídá. V tomto období je svátost smíření možná pouze po předchozí osobní domluvě.

O svátost smíření je také možno požádat individuálně v kostele i na faře. Po předběžné domluvě (osobně nebo telefonicky) kněz rád poslouží svátostí smíření, eucharistie i svátostí nemocných seniorům a osobám se ztíženou pohyblivostí přímo v jejich domácnosti.