Noc kostelů

Letošní ročník


Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš tmu, noc se snese... Slunce vychází a člověk vyjde za svou prací. (Ž 104,19-23)

Historie

V roce 2005 se konala první Dlouhá noc kostelů ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku a v loňském roce proběhla Noc kostelů také v Estonsku. V letošním roce bude do Noci kostelů v České republice zapojeno více než 1000 kostelů.

Návštěvníci budou mít příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání.

Noc kostelů je projekt, který nabízí nejširší veřejnosti možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, setkání nebo zážitku.

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády zapojené do Noci kostelů přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek nebo koncertů.

Zdroj: brožura Noc kosetlů 2013