Noc kostelů 2013

Program Noci kostelů 24.5.2013 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. (Zach 14,7)

Program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz.

 • 17:00-23:00 Komentovaná prohlídka kostela a kůru s varhanami
  průběžná (po skupinkách) prohlídka prostoru chrámu a místních varhan, ukázka hry, zvuky rejstříků a představení projektu Varhany pro Královo Pole
 • 17:15-18:15 Program pro nejmenší - divadlo + hry pro děti
  Markéta Hanáčková s bohatými zkušenostmi z mateřských školek a klubů maminek zabaví nejmladší děti svými loutkami a jejich příběhy.
 • 18:30-19:15 Mše svatá
 • 19:30-19:50 Dětský chrámový sbor Trojlístek, řídí Dáša Kovářová
  Můžete je slyšet a zazpívat si s nimi každou sředu v 18:00 při dětské mši svaté.
 • 20:15-20:45 Přednáška z bohaté historie kostela
  Krátká přednáška o dlouhé historii kostela a kláštera. Přednáší Zdeněk Winkler.
 • 21:00-21:30 Královopolský chrámový sbor, řídí Jan Hanáček
  Chrámový sbor přednese výběr ze svého současného repertoáru. Sbor s dvacetiletou tradicí letos chystá několik kocertů mimo jiné na podporu sdružení Varhany pro Královo Pole
 • 22:00-22:20 Kartuziáni včera a dnes, ve světě a u nás (přednáška)
  Náhled do světa bílých mnichů, kterým se již od roku 1084 říká Kartuziáni, podle údolí Le Chartreuse ve francouzských alpách, kde založili první klášter.
 • 22:50-23:00 Závěrečné požehnání a ukončení